Brak lub zniknięcie ikon na pasku zadań w systemie Windows 10 - Może 2022

Niektórzy użytkownicy zgłaszali brakujące ikony na pasku zadań lub znikające ikony na pasku zadań w systemie Windows 10. Poniżej przedstawiono niektóre metody rozwiązania tego problemu.

Brak lub zniknięcie ikon na pasku zadań w systemie Windows 10

Brak ikon na pasku zadań w systemie Windows 10

W przypadku komputerów pracujących w dwóch trybach (tablet / komputer stacjonarny) problem z brakującymi ikonami na pasku zadań wynika głównie z przypadkowego włączenia trybu tabletu na urządzeniu.W większości innych przypadków problem brakujących lub znikających ikon na pasku zadań można naprawić, ponownie uruchamiając Eksplorator plików i czyszcząc pamięć podręczną ikon aplikacji.

Jeśli to nie pomoże, powinieneś być w stanie rozwiązać problem za pomocą innych metod opisanych poniżej.

1. Wyłącz tryb tabletu

Jeśli korzystasz z komputera działającego w dwóch trybach, wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć tryb tabletu.

1. otwartyUstawieniai kliknijSystemIkona.

Opcja ustawień systemu w systemie Windows

dwa. Na następnym ekranie kliknijTryb tabeliw lewym okienku. W prawym okienku wybierzUżyj trybu pulpituopcja.

Wyłącz tryb tabletu na komputerze z systemem Windows

Uruchom ponownie komputer i powinieneś znaleźć Brakujące ikony na pasku zadań z powrotem na komputerze.

2. Uruchom ponownie Eksploratora Windows

Czasami problem braku ikon na pasku zadań w systemie Windows 10 jest spowodowany tym, że usługa Eksploratora Windows nie działa na komputerze.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plikPocząteki kliknijMenadżer zadań.

Otwórz Menedżera zadań

dwa. Na ekranie Menedżera zadań kliknij prawym przyciskiem myszyEksplorator Windowsi kliknijUruchom ponownieopcja.

Uruchom ponownie opcję Eksploratora Windows na ekranie Menedżera zadań systemu Windows 10

Po tym powinieneś być w stanie zobaczyć brakujące ikony z powrotem na pasku zadań.

Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć wpisu Eksploratora Windows, otwórz dowolny plik lub folder na swoim komputerze, co spowoduje wyświetlenie wpisu Eksploratora Windows na ekranie Menedżera zadań.

3. Wyczyść pamięć podręczną ikon aplikacji

Jeśli pamięć podręczna ikon aplikacji zostanie uszkodzona, może to spowodować, że ikony na pasku zadań znikną lub znikną z paska zadań w systemie Windows 10.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plikPrzycisk Starti kliknijBiegać.

dwa. W oknie Uruchom polecenie wpiszdane aplikacjii kliknijok.

Otwórz folder danych aplikacji systemu Windows za pomocą polecenia Uruchom

3. W folderze AppData kliknij dwukrotnie plikLokalnyTeczka.

Folder lokalny w folderze AppData

Cztery. W folderze lokalnym kliknij prawym przyciskiem myszyIconCache.dbi kliknijKasować.

Usuń pamięć podręczną ikon aplikacji na komputerze z systemem Windows

Uwaga: Jeśli nie widzisz IconCache.db, włącz Wyświetl ukryte pliki opcja w Eksploratorze plików.

5. ZamknijPrzeglądarka plikówOkno iUruchom ponownieTwój komputer.

Po ponownym uruchomieniu powinieneś znaleźć brakujące ikony na pasku zadań na swoim komputerze.

4. Usuń pliki tymczasowe

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plikPrzycisk Starti kliknijBiegać.

dwa. W oknie Uruchom polecenie wpisz% temp%i kliknijok.

Otwórz folder tymczasowy systemu Windows przy użyciu funkcji RUN

3. Usuń wszystkie plikiAktaznajduje się w folderze Temp.

Pliki i foldery w folderze tymczasowym systemu Windows

Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy ikony aplikacji wróciły na pasek zadań.

5. Zainstaluj ponownie aplikacje na pasku zadań

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plikPocząteki kliknijPowerShell (administrator).

Otwórz program Windows PowerShell

dwa. W oknie programu PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawiszWchodzićklucz.

Get-AppxPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register „$ ($ _. InstallLocation) AppXManifest.xml”}

Spowoduje to ponowne zainstalowanie i ponowne zarejestrowanie wszystkich domyślnych wbudowanych aplikacji systemu Windows 10 na komputerze. Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy ikony aplikacji są teraz z powrotem na pasku zadań.

6. RUN SFC Command

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plikPrzycisk Starti kliknijWiersz poleceniaAdministrator.

dwa. Na ekranie wiersza polecenia. rodzajsfc / scannowi naciśnijPrzycisk ENTER.

Uruchom polecenie skanowania SFC

Jeśli to nie pomoże, spróbuj naprawić obraz systemu.

7. Napraw obraz systemu

1. otwartyWiersz poleceniajako administrator.

dwa. W oknie wiersza polecenia wpiszDISM / Online / Cleanup-image / RestoreHealthi naciśnijWchodzićKlucz.

Napraw obraz systemu

Zamknij okno wiersza polecenia i sprawdź, czy ikony systemowe wróciły na pasek zadań.

8. Użyj funkcji Przywracanie systemu lub Utwórz nowe konto użytkownika

Jeśli punkt przywracania systemu jest dostępny, możesz przywrócić komputer do wcześniejszego stanu roboczego, używając Przywracanie systemu.

Jeśli punkt przywracania systemu nie jest dostępny, będziesz musiał Utwórz nowe lokalne konto użytkownika i zacznij korzystać z tego nowego konta użytkownika.

Związane z
  • Jak przypinać programy i aplikacje do paska zadań w systemie Windows 10
  • Jak zatrzymać uruchamianie aplikacji w tle w systemie Windows 10