Jak zatrzymać automatyczne uruchamianie Skype w systemie Windows 10 - Może 2022

Prawdopodobnie jest wielu użytkowników systemu Windows 10 takich jak Ty, którzy są równie zdziwieni, że aplikacja Skype uruchamia się automatycznie na ich komputerach i działa stale w tle. Przyjrzyjmy się, jak uniemożliwić lub zatrzymać automatyczne uruchamianie Skype w systemie Windows 10.

Zatrzymaj Skype przed automatycznym uruchamianiem w systemie Windows 10

Skype, Skype Preview i Skype dla firm

Istnieją 3 różne wersje Skype'a, które napotkaliśmy na komputerach z systemem Windows 10 i wszystkie te wersje Skype mają ten sam domyślny zwyczaj uruchamiania się automatycznie z komputerem i kontynuowania działania w tle.



Pierwsza wersja Skype to tradycyjna „aplikacja Skype na komputer”, którą należy pobrać na swój komputer, aby móc korzystać z rozmów głosowych i wideo Skype na komputerze z systemem Windows 10.

Druga wersja Skype, znana jako „Skype Preview”, jest częścią systemu Windows 10, a ta lżejsza wersja Skype jest obecna na wszystkich komputerach z systemem Windows, które otrzymały rocznicową aktualizację systemu Windows 10.

Trzecia wersja Skype jest znana jako „Skype dla firm”, a ta pełna wersja Skype jest również częścią systemu operacyjnego Windows 10.

Zatrzymaj Skype przed automatycznym uruchamianiem w systemie Windows 10

Najpierw zajmijmy się pełną wersją aplikacji Skype Desktop. Po pobraniu i zainstalowaniu pełnej wersji Skype na komputerze, zobaczysz, że uruchamia się ona automatycznie wraz z komputerem, a nawet zaloguje Cię na konto Skype i pozostanie uruchomiona w tle na komputerze z systemem Windows 10.

Wykonaj poniższe czynności, aby zatrzymać automatyczne uruchamianie aplikacji Skype Desktop na komputerze.

1. OtworzyćSkype Desktopapp na komputerze. Możesz to zrobić, klikając skrót Skype na pulpicie lub klikając Skype na liście aplikacji.

Uruchom aplikację Skype w systemie Windows 10

dwa. Zaloguj się do swojego konta Skype (na wypadek, gdybyś nie był jeszcze zalogowany).

3. Następnie kliknijPrzyboryna górnym pasku menu, a następnie kliknijOpcje…zakładka w menu rozwijanym (patrz ilustracja poniżej)

Karta Narzędzia i opcje programu Skype w systemie Windows 10

Cztery. Na ekranie opcji usuń zaznaczenie opcji dlaUruchom Skype, gdy uruchamiam Windowsi kliknijZapisać.

Zatrzymaj otwieranie Skype

Po tym czasie aplikacja Skype nie będzie uruchamiana automatycznie na komputerze z systemem Windows 10, uruchomi się ona dopiero po kliknięciu skrótu Skype i uruchomieniu aplikacji na komputerze.

Zatrzymaj podgląd Skype od automatycznego uruchamiania w systemie Windows 10

Po kliknięciu aplikacji Skype Preview (z ciekawości!) Aplikacja wyświetli monit o zalogowanie się przy użyciu konta Microsoft (adresu e-mail).

Jednak po zalogowaniu się do aplikacji Skype Preview pozostaniesz zalogowany nawet po ponownym uruchomieniu urządzenia. W praktyce oznacza to, że aplikacja Skype Preview uruchomi się automatycznie na Twoim komputerze (gdy popełnisz błąd podczas logowania się do tej aplikacji!).

Wykonaj poniższe czynności, aby zatrzymać automatyczne uruchamianie aplikacji Skype Preview i uruchamianie jej w tle na komputerze z systemem Windows 10.

1. Kliknij Windows 10Przycisk Starta następnie kliknijPodgląd SkypeAplikacja.

Uruchom aplikację Skype Preview w systemie Windows 10

dwa. Na następnym ekranie (Skype Preview) kliknij swój plikProfilobraz / ikona znajdująca się w lewym dolnym rogu ekranu.

Ikona zdjęcia profilowego w aplikacji Skype Preview w systemie Windows 10

3. Następnie przewiń w dół do dołu ekranu i kliknijWyloguj sięopcja.

Wyloguj się z aplikacji Skype Preview w systemie Windows 10

Spowoduje to wylogowanie Cię z aplikacji Skype Preview i nie zobaczysz, że Skype Preview uruchamia się automatycznie na komputerze z systemem Windows 10.

Zatrzymaj automatyczne uruchamianie programu Skype dla firm w systemie Windows 10

Jeśli korzystasz z programu Skype dla firm na komputerze, możesz wykonać następujące czynności, aby zatrzymać automatyczne uruchamianie tej wersji programu Skype na komputerze z systemem Windows 10.

1. Kliknij Windows 10Przycisk Starta następnie kliknijSkype dla firmAplikacja

Uruchom aplikację Skype dla firm w systemie Windows 10

dwa. Zaloguj się do swojego konta Skype dla firm (na wypadek, gdybyś nie był jeszcze zalogowany).

3. Następnie kliknij małyStrzałka w dółznajdujący się obok ikony koła. Z menu rozwijanego najpierw kliknijPrzyborya następnie kliknijOpcje(Zobacz zdjęcie poniżej)

Karta Narzędzia i opcje w aplikacji Skype dla firm w systemie Windows 10

Cztery. Na ekranie opcji najpierw kliknij plikOsobistyw menu bocznym, a następnie odznacz opcję „Uruchom automatycznieaplikacja, gdy loguję się do systemu Windows ”(patrz ilustracja poniżej)

Zatrzymaj Skype przed automatycznym uruchamianiem po zalogowaniu się do systemu Windows Option

5. Na koniec kliknijokaby zapisać ustawienia aplikacji Skype Business.

Związane z
  1. Jak ograniczyć lub uniemożliwić Skype korzystanie z danych komórkowych na iPhonie