Jak włączyć brakującą opcję na ekranie informacji o płatnościach Apple ID - Może 2022

Istnieje wiele powodów, dla których nie widzisz opcji „Brak” na ekranie informacji o płatnościach Apple ID. Gdy znasz przyczynę, powinieneś być w stanie włączyć brakującą opcję Brak na ekranie Informacje o płatności Apple ID.

Włącz brakującą opcję na ekranie informacji o płatnościach Apple ID

Brak opcji Brak na ekranie informacji o płatnościach Apple ID

Jeśli na ekranie rozliczeń i płatności Apple ID brakuje opcji „Brak”, nie będzie można utworzyć Apple ID bez karty kredytowej ani usunąć istniejących informacji o karcie kredytowej z Apple ID.W swojej witrynie Apple podaje okoliczności, w których opcja płatności „Brak” zostaje usunięta lub staje się niedostępna na ekranie informacji o płatnościach Apple ID.

  1. Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej
  2. Masz niespłacone saldo lub należne płatności
  3. Masz subskrypcję usług, które odnawiają się automatycznie
  4. Jeśli korzystasz z iTunes lub App Store po raz pierwszy
  5. Próbujesz zmienić kraj lub region
  6. Nie znajdujesz się w kraju, w którym próbujesz utworzyć identyfikator Apple ID.

Gdy dowiesz się, dlaczego opcja płatności „Brak” jest niedostępna, łatwo będzie włączyć brakującą opcję Brak na ekranie Informacje o płatności Apple ID.

1. Wyłącz Chmurę rodzinną

Najczęstszym powodem niedostępności opcji „Brak” na ekranie informacji o płatnościach Apple ID jest włączenie Chmury rodzinnej na iPhonie lub iPhone będący częścią programu Chmury rodzinnej Apple.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do opcji „Brak”, musisz wyłączyć Chmurę rodzinną na swoim iPhonie lub iPadzie, wykonując poniższe czynności.

1. otwartyUstawieniana telefonie iPhone i stuknij wNazwa.

Apple ID na ekranie ustawień iPhone

dwa. Na następnym ekranie dotknijDzielenie się rodziną.

Opcja Family Sharing na iPhonie

3. Na ekranie Chmura rodzinna dotknij swojegoNazwa

Imiona członków rodziny na ekranie udostępniania rodzinnego iPhone

Cztery. Na następnym ekranie dotknijZatrzymaj dzielenie się rodziną.

Zatrzymaj opcję Family Sharing na iPhonie

Uwaga: Jeśli jesteś organizatorem, zobaczysz „Zatrzymaj Chmurę Rodzinną”, a jeśli jesteś członkiem, zobaczysz opcję „Opuść Chmurę Rodzinną”.

2. Sprawdź niespłacone saldo i oczekujące płatności

Nie zobaczysz opcji płatności „Brak”, jeśli masz nieuregulowane saldo lub stała się należna płatność za usługę Apple.

Dlatego spójrz na swoją historię zakupów i sprawdź, czy na Twoim koncie nie ma niezapłaconego salda. Po wyczyszczeniu niezapłaconego salda dostępna będzie opcja płatności „Brak”.

1. otwartyUstawieniana iPhonie lub iPadzie i stuknij wNazwa.

Apple ID na ekranie ustawień iPhone

dwa. Na następnym ekranie dotknijiTunes i App Store.

Opcja iTunes i App Store na ekranie ustawień iPhone

3. Na ekranie Apple ID i App Store stuknij ikonęApple ID.

Opcja ustawień Apple ID na iPhonie

Cztery. W wyświetlonym wyskakującym okienku dotknijWyświetl Apple IDopcja.

Wyświetl opcję Apple ID na iPhonie

5. Jeśli pojawi się monit, wprowadź swój Apple IDHasłoa na następnym ekranie stuknij wHistoria zakupów.

Opcja historii zakupów na iPhonie

6. Na następnym ekranie będziesz mógł zobaczyć, czy masz jakieś zaległe należności.

Uwaga: W przypadku Chmury rodzinnej nie będziesz w stanie zobaczyć, co kupili inni członkowie rodziny.

3. Anuluj subskrypcje

Jeśli masz abonament na usługę Apple, taką jak Apple Music lub subskrypcje w aplikacji na usługi z zawartością, takie jak Netflix, Spotify i inne, nie będziesz mieć dostępu do opcji płatności „Brak”.

Opcję „Brak” będziesz mógł wybrać tylko wtedy, gdy anulujesz subskrypcję.

1. otwartyUstawienia> dotknij swojegoNazwa>iTunes i App Store> dotknij swojegoApple ID>Wyświetl Apple ID

Wyświetl opcję Apple ID na iPhonie

dwa. Jeśli pojawi się monit, wprowadź swój Apple IDHasło. Następnie dotknijSubskrypcje>Anuluj subskrypcje.

Anuluj opcję subskrypcji w telefonie iPhone

4. Pierwsze użycie App Store lub iTunes

Jeśli jest to pierwsza próba skorzystania ze sklepu App Store, nie znajdziesz opcji płatności „Brak”.

Ponieważ App Store i iTunes zawierają płatne aplikacje i usługi, Apple prosi o podanie informacji o karcie kredytowej, aby móc kupować płatne aplikacje i usługi.

Po utworzeniu identyfikatora Apple ID będziesz mógł zmienić informacje o płatności na Brak. W związku z tym możesz być zainteresowany przeczytaniem: Jak utworzyć identyfikator Apple ID bez karty kredytowej .

5. Próbujesz zmienić kraj lub region

Podczas próby zmiany kraju lub regionu w swoim Apple ID będziesz musiał podać metodę płatności i zaktualizować informacje rozliczeniowe.

Po zmianie kraju lub regionu będziesz mógł wybrać opcję „Brak” i usunąć metodę płatności.

6. Nie znajdujesz się w kraju, w którym tworzysz Apple ID

Jeśli tworzysz Apple ID po raz pierwszy i nie znajdujesz się fizycznie w regionie lub kraju, w którym tworzysz Apple ID, będziesz musiał podać metodę płatności.

Na przykład, jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych i próbujesz utworzyć identyfikator Apple ID z adresem rozliczeniowym w Dubaju, nie będziesz mógł wybrać „Brak” jako metody płatności.

W związku z tym możesz być zainteresowany przeczytaniem: Jak zmienić kraj App Store bez karty kredytowej

Związane z