Jak zmienić typ konta użytkownika w systemie Windows 10 - Może 2022

Łatwo jest zmienić standardowe konto użytkownika na konto administratora i konto administratora na standardowe konto użytkownika w systemie Windows 10. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące zmiany typu konta użytkownika w systemie Windows 10.

Zmień typ konta użytkownika w systemie Windows 10

Zmień typ konta użytkownika w systemie Windows 10

System Windows 10 umożliwia tworzenie kont użytkowników standardowych lub administracyjnych na komputerze.Konta administratora mają pełną kontrolę nad komputerem, co pozwala im instalować programy, usuwać programy, tworzyć nowe konta użytkowników, zmieniać lub usuwać konta użytkowników i wprowadzać inne zmiany na komputerze.

Dla porównania, konta użytkowników standardowych mają ograniczone uprawnienia i dostęp do komputera, co uniemożliwia im instalowanie programów i wprowadzanie zmian w ustawieniach globalnych na komputerze.

Możesz jednak zmienić typ konta użytkownika na swoim komputerze ze standardowego na administratora lub administratora na standardowe w dowolnym momencie na komputerze.

Poniżej znajdziesz dwie różne metody zmiany typu konta użytkownika w systemie Windows 10.

1. Zmień typ konta użytkownika za pomocą Ustawień

Być może najłatwiejszym sposobem zmiany typu konta użytkownika w systemie Windows 10 jest dostęp do menu Ustawienia na komputerze.

1. Kliknij naPocząteki kliknijUstawieniaIkona.

Otwórz Ustawienia w systemie Windows 10

dwa. Na ekranie Ustawienia kliknijKonta.

Karta Konta na ekranie ustawień systemu Windows

3. Na następnym ekranie kliknijRodzina i inni użytkownicy> kliknijKonto użytkownikaktóre chcesz usunąć i kliknijZmień typ kontaprzycisk.

Zmień opcję typu konta w systemie Windows 10

Cztery. Na następnym ekranie możesz wybraćTypowy użytkownikLubAdministratoropcja, stosownie do twojego przypadku.

Zmień typ konta użytkownika systemu Windows 10 na typ standardowy lub typ administratora

5. Kliknijokaby zakończyć zmianę typu konta użytkownika na komputerze.

2. Zmień typ konta użytkownika za pomocą panelu sterowania

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić typ konta użytkownika w systemie Windows 10 za pomocą Panelu sterowania.

1. otwartyPanel sterowaniaw Twoim komputerze.

Otwórz Panel sterowania w systemie Windows 10

dwa. Na ekranie panelu sterowania upewnij się, że jesteś w widoku „Kategoria” i kliknijZmień typ kontalink w sekcji „Konta użytkowników”.

Karta Konta użytkowników w Panelu sterowania systemu Windows 10

3. Na następnym ekranie kliknij wybierz plikKonto użytkownikaktóre chciałbyś zmienić.

Wybierz konto użytkownika do zmiany w Panelu sterowania systemu Windows 10

Cztery. Na następnym ekranie kliknijZmień typ kontaopcja w menu paska bocznego

Zmień opcję typu konta w systemie Windows 10

5. Na następnym ekranie wybierz jedną z nichStandardlubAdministratoropcję, w zależności od tego, czy chcesz zmienić typ konta na konto „Administrator” czy „Użytkownik standardowy”.

Zmień typ konta użytkownika systemu Windows 10 na Standardowe lub Administrator

6. Na koniec kliknijZmień typ kontaprzycisk, aby zakończyć proces zmiany typu konta użytkownika w systemie Windows 10.

Związane z